Βιωσιμότητα

Οι μονάδες μας βρίσκονται σε Βιομηχανική Ζώνη, μακριά από αστικές και προστατευμένες περιοχές. Λειτουργούμε με ασφάλεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα για να αντιμετωπίσουμε τις ενεργειακές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Image

Reach (EU Regulation No. 1907/2006 and its subsequent amendments)

Το Reach είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με στόχο την καλύτερη προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, ελέγχοντας όλες τις ουσίες που κυκλοφορούν στην ΕΕ σε ποσότητες άνω του ενός τόνου.

Η εταιρία μας εξασφαλίζει πως τα προϊόντα της θα παράγονται και θα χρησιμοποιούνται με απόλυτη διαφάνεια, έχοντας πλήρως καταχωρήσει τις περισσότερες πρώτες ύλες μας , το 2018.

Από το 2018 η χημική νομοθεσία συνεχώς εξελίσσεται και η εταιρία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους παρακολουθεί και εναρμονίζεται με τις αναβαθμίσεις που προκύπτουν αναφορικά με τις ουσίες και τις πρώτες ύλες.

CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), Regulation (EC) no. 1272/2008

Το CLP έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας των χρηστών και του περιβάλλοντος, καθώς και την ελεύθερη διακίνηση ουσιών και μιγμάτων.

Προϋποθέτει από τους τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς και τους μεταγενέστερους χρήστες να ταξινομούν, να επισημάνουν και να συσκευάζουν κατάλληλα τα επικίνδυνα χημικά κατάλληλα πριν τοποθετηθούν στην αγορά.

Μαζί με το REACH και τo CLP, ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού νομοθετικού συστήματος για τα χημικά.

Τα Χρωματουργεία Τριπόλεως ΑΒΕΕ έχουν υιοθετήσει πλήρως αυτή την πολιτική με βασικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Η επισήμανση και η συσκευασία όλων των προϊόντων μας, καθώς και τα σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, είναι εναρμονισμένα με τον κανονισμό CLP.

Δείτε την πλήρη Έκθεση Βιωσιμότητάς μας ΕΔΩ

Image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Powered by Core IT
Image

Επιλέξτε τη γλώσσα σας